22
Birim Personeli


Resim1

Kalite Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuba KEÇECİ

e-posta: kececit@itu.edu.tr

     Yrd. Doç. Dr. Tuba KEÇECİ, İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Programından 2008 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında yüksek lisans, 2015 yılında ise doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2007 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Simülatörler Merkezinde simülasyondan sorumlu proje üyesi olarak çalışmaya başlamış, 2009 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmıştır. 2009-2010 yılları arasında Japonya’da bulunan KOBE Üniversitesinde, 2013-2014 yılları arasında Glasgow/U.K.’da Strathclyde Üniversitesinde araştırma yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında İTÜ Denizcilik Fakültesinde Mühendis kadrosunda görev yapmış, aynı zamanda mesleki dersler vererek akademik çalışmalarına devam etmiştir. Ulusal ve Uluslararası platformlarda bir çok yayın ve proje üzerinde çalışmış olan Tuba KEÇECİ, 2017 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 2015 yılından bu yana İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörü görevi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü görevlerini yürütmektedir. Resim2

Kalite Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Şube Müd. Hatice VATANSEVER

e-posta: vatanseverh@itu.edu.tr

    Şb. Müd. Hatice VATANSEVER,  1988 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Lisans mezunudur. 1989 Yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Özlük işleri biriminde memur olarak çalışmaya başlamıştır. 1993 yılından itibaren aynı birimde Sef olarak görevine devam etmiştir. 200-2005 yılları arasında Özlük İşleri Birimindeki çalışmalarının yanında Kalite Koordinatörlüğü Biriminde de görev almıştır. 2005-2006 yılları arasında Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışma hayatına devam edip, 2006-2009 yılları arasında İTÜ Denizcilik Fakültesi Sekreter Vekilliği görevini üslenmiştir.2009 yılında Kalite Koordinatörlüğü biriminde göreve devam eden Hatice VATANSEVER halen Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Geçmiş Dönem Kalite Koordinatörleri;

 

  • Doç. Dr. Metin ÇELİK (2012-2015)
  • Araş. Gör. Yalçın DURMUŞOĞLU (2006-2012)
  • Prof. Dr. Ahmet BAYÜLKEN (2003-2006)
  • Doç. Dr. İ. Deha ER (2000-2003)